Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/186
Nhan đề: 100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam
Tác giả: Phạm, Văn Linh
Từ khoá: Hỏi - đáp về biển đảo
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Đưa ra câu hỏi - đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong biển Đông; câu hỏi - đáp về việc xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển đảo Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/186
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam.pdfĐầy đủ20.45 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt 100 câu hỏi- đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam.pdfTóm tắt56.56 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.