Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/187
Nhan đề: Biển Đông địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan
Tác giả: Đặng, Đình Quý
Nguyễn, Minh Ngọc
Từ khoá: Vấn đề biển Đông
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích nội dung 5 chương: Chương 1: Biển Đông và các vấn đề địa chính trị.Chương 2: Chính trị nội bộ và chính sách đối ngoại trên Biển Đông.Chương 3: Quân sự hóa và hệ lụy đối với Biển Đông.Chương 4: Lợi ích và chính sách của các nước liên quan ngoài khu vực Biển Đông.Chương 5: Biển Đông trong quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Mỹ.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/187
Bộ sưu tập: Sách điện tửKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.