Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/188
Nhan đề: Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực
Tác giả: Đặng, Đình Quý
Từ khoá: Vấn đề biển Đông
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Nxb Thế giới
Tóm tắt: Phân tích ý nghĩa toàn cầu và khu vực của biển Đông trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi. Đồng thời, đề cập tới diễn biến gần đây ở biển Đông -hệ luỵ đối với hoà bình, ổn định, hợp tác khu vực và khuôn khổ hợp tác ở biển Đông, những kinh nghiệm, triển vọng trong hợp tác ở biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/188
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển Đông Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực.pdfĐầy đủ6.42 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Biển Đông Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực.pdfTóm tắt60.92 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.