Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/189
Nhan đề: Biển Đông hướng tới một khu vực hoà bình, an ninh và hợp tác
Tác giả: Đặng, Đình Quý
Từ khoá: Vấn đề biển Đông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Nxb Thế giới
Tóm tắt: Phân tích 6 nội dung: Phần 1: Tầm quan trọng của Biển Đông trong bối cảnh môi trường chiến lược đang thay đổi Phần 2: Những diễn biến gần đây ở Biển Đông Phần 3: Tranh chấp tại Biển Đông - những vấn đề luật pháp quốc tế Phần 4: Giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột ở Biển Đông – thành công và triển vọng Phần 5: Hợp tác ở Biển Đông: kinh nghiệm và bài học Phần 6: Thúc đẩy hợp tác vì an ninh và phát triển
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/189
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển Đông hướng tới một khu vực hoà bình, an ninh và hợp tác.pdfĐầy đủ9.8 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Biển Đông hướng tới một khu vực hoà bình, an ninh và hợp tác.pdfTóm tắt88.87 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.