Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/19
Nhan đề: Tờ lệnh góp phần khẳng định: Từ xa xưa Việt Nam đã thực hiện chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Hoàng sa
Tác giả: Khôi, Nguyên
Từ khoá: Chủ quyền lãnh thổ
Hoàng Sa và Trường Sa
Tờ lệnh
Việt Nam xưa
Năm xuất bản: 2011
Tóm tắt: Bài báo gồm 5 trang giới thiệu về tờ lệnh của quan Bố chánh, Án sát tỉnh Quảng Ngãi. Tài liệu quan trọng góp phần minh chứng rằng từ xa xưa Việt Nam đã thực hiện chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Văn bản còn thể hiện về cách thức tổ chức của đội thủy quân Hoàng Sa, phiên chế, cách tuyển chọn, thời gian xuất hành,… Đồng thời chỉ ra bằng chứng rằng mỗi năm vua Minh Mệnh đều điều rất nhiều thuyền, lính ra Hoàng Sa. Điều đó thể hiện sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương trong việc lập bản đồ, cắm mốc chủ quyền, trồng cây tại quần đảo Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/19
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.