Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/190
Nhan đề: Biển Đông quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp
Tác giả: Đặng, Đình Quý
Nguyễn, Minh Ngọc
Từ khoá: Vấn đề biển Đông
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Nxb Thế giới
Tóm tắt: Đánh giá về diễn biến tình hình biển Đông. Đồng thời, phân tích các vấn đề pháp lý quốc tế ở biển Đông và vấn đề hợp tác, quản lý và giải quyết tranh chấp trên biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/190
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển Đông quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp.pdfĐầy đủ3.9 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Biển Đông Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp.pdfTóm tắt57.86 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.