Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/191
Nhan đề: Biển Đông yêu dấu
Tác giả: Trần, Ngọc Toản
Từ khoá: Khoa học biển Đông
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan kiến thức khoa học biển, tài nguyên phong phú của biển Đông. Đồng thời, phân tích lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp làm chủ, khai thác và bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng này.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/191
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển Đông yêu dấu.pdfĐầy đủ654.28 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Biển Đông yêu dấu.pdfTóm tắt45.4 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.