Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/193
Nhan đề: Biển Đông
Tác giả: Lê, Đức Tố
Từ khoá: Vấn đề biển Đông
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu về cấu trúc kiến tạo vùng viển Việt Nam, kế cận; địa hình, diện mạo đáy biển Đông; đặc điểm khí tượng thuỷ văn và đời sống sinh vật biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/193
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển Đông, Khái quát về biển Đông.pdfĐầy đủ54.03 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Biển Đông, khí tượng thuỷ văn động lực biển.pdfĐầy đủ53.12 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.