Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/194
Nhan đề: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Nhã
Đặng, Minh Thu
Lê, Minh Nghĩa
Từ khoá: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Tóm tắt: Đề cập tới bối cảnh của cuộc tranh chấp hiện nay đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đông thời, đưa ra những ý kiến về giải pháp cho cuộc tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/194
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.pdfĐầy đủ3.55 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.pdfTóm tắt51.57 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.