Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/195
Nhan đề: Bản đồ Nhà Thanh do Hoàng đế Khang Hi sai vẽ xác định cương vực của Trung Quốc chấm dứt ở Đảo Hải Nam
Tác giả: Vũ, Quang Việt
Từ khoá: Xác định cương vực Trung Quốc
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu và Thảo luận
Tóm tắt: Xác định một sự kiện: Hoàng đế Khang Hi đã sử dụng giáo sĩ dòng tên phương Tây, đi khắp nơi đo đạc địa hình và vẽ bản đồ chính thức. Theo đó, khu vực phía đông nam Trung Quốc chấm dứt ở Đảo Hải Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/195
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.