Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/196
Nhan đề: Cấu trúc địa chất và hệ thống dầu khí khu vực quần đảo Hoàng Sa
Tác giả: Nguyễn, Văn Phòng
Nguyễn, Danh Lam
Từ khoá: Cấu trúc địa chất quần đảo Hoàng Sa
Hệ thống dầu khí quần đảo Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu kết quả nghiên cứu mới nhất về cấu trúc địa chất, lịch sử phát triển địa chất. Đồng thời, phân tích triển vọng dầu khi khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/196
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.