Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/199
Nhan đề: Đội Hoàng Sa và chức năng thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Nguyễn, Phước Tương
Từ khoá: Thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Công nghệ
Tóm tắt: Phân tích chức năng thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của đội Hoàng Sa bao gồm: Tuần tra, kiểm soát; Đo đạc hải trình; Cám biển mốc; Khai thác tài nguyên biển đảo; Thu thuế; Giúp đỡ tàu thuyền bị nạn. Đồng thời, nói tới tổ chức của đội Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/199
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.