Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/20
Nhan đề: Những người con họ Võ lập nghiệp đầu tiên trên đảo Lý Sơn
Tác giả: Võ Hoa, Thám
Từ khoá: Người con họ Võ lập nghiệp trên đảo Lý Sơn
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí thông tin dòng họ
Tóm tắt: Trình bày khái quát về người mang dòng máu họ Võ đầu tiên đến khai cư lập nghiệp trên đảo Lý Sơn, nay là huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quãng Ngãi. Đồng thời, phân tích tình hình phát triển của dòng họ Võ cùng các dòng họ khác trên đảo cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của thế lực bành trướng, kiên quyết bám biển khai thác hải sản làm giàu cho gia đình, cho huyện đảo cùng toàn dân quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh hải lãnh thổ của Tổ quốc.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/20
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Những người con họ Võ lập nghiệp đầu tiên trên đảo Lý Sơn tóm tắt.pdfTóm tắt95.49 kBAdobe PDFXem/Mở
Những người con họ Võ lập nghiệp đầu tiên trên đảo Lý Sơn.pdfĐầy đủ413.2 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.