Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/200
Nhan đề: Đông Dương với Hoàng Sa
Từ khoá: Quần đảo Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Công nghệ
Tóm tắt: Phân tích nội dung bức thư của ngài Toàn quyền Đông Dương gửi cho Bộ trưởng Thuộc địa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/200
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Đông Dương với Hoàng Sa.pdfĐầy đủ85.17 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Đông Dương với Hoàng Sa.pdfTóm tắt48.57 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.