Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/201
Nhan đề: Kinh tế - văn hoá - xã hội ở vùng biển Nam Bộ và vấn đề phát triển bền vững
Tác giả: Phan, Thị Yến Tuyết
Từ khoá: Kinh tế biển Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
Tóm tắt: Phân tích kế quả khảo sát thực tế tại vùng biển 9 tỉnh thành Nam Bộ dưới góc độ phát triển kinh tế bền vững trên các khía cạnh: Đời sống kinh tế xã hội văn hoá của cư dân ven biển Nam Bộ.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/201
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.