Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/203
Nhan đề: Một cái nhìn về chính sách của Trung Quốc đối với tranh chấp biển Đông
Tác giả: Hoàng, Việt
Từ khoá: Tranh chấp biển Đông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu và Thảo luận
Tóm tắt: Xem xét các chính sách của Trung quốc đối với viển Đông. Đồng thời, phân tích các tuyên bố và hành động của Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/203
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.