Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/204
Nhan đề: Một số kết quả nghiên cứu địa hình và trầm tích quẩn đảo Trường Sa
Tác giả: Bùi, Văn Vượng
Trần, Đức Thạnh
Đặng, Hoài Nhơn
Từ khoá: Địa hình quần đảo Trường Sa
Trầm tích quần đảo Trường Sa
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Công nghệ
Tóm tắt: Phân tích đặc điểm hình thái, cấu trúc rạn san hô và đảo trên rạn. Đồng thời, nghiên cứu trầm tích tầng mặt đảo nổi và trên rạn san hô, nước ngầm, bồi tụ và xói lở bờ đảo.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/204
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.