Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/206
Nhan đề: Phác thảo yếu tố biển trong văn hoá Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Mai An
Từ khoá: Yếu tố biển trong văn hoá Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Công nghệ
Tóm tắt: Xác định quan niệm về văn hoá biển, các yếu tố cội nguồn văn hoá biển, hình tượng cơ bản của yếu tố biển trong tri thức dân gian, hình thức sinh kế biển sơ khai của dân tộc Việt. Đồng thời, làm rõ các yếu tố “đô thị” biển trong lịch sử.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/206
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Phác thảo yếu tố biển trong văn hoá Việt Nam.pdfĐầy đủ343.87 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Phác thảo yếu tố biển trong văn hoá Việt Nam.pdfTóm tắt60.71 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.