Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/207
Nhan đề: Sức mạnh mềm của Việt Nam và ASEAN đối với Trung Quốc
Tác giả: Lê, Vĩnh Trương
Từ khoá: Sức mạnh mềm của Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu và Thảo luận
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về sức mạnh mềm và sức mạnh mềm Việt Nam. Đồng thời, phân tích những ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh mềm và đề cập đến sức mạnh mềm ASEAN.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/207
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Sức mạnh mềm của Việt Nam và ASEAN đối với Trung Quốc.pdfĐầy đủ337.3 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Sức mạnh mềm của Việt Nam và ASEAN đối với Trung Quốc.pdfTóm tắt54.74 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.