Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/21
Nhan đề: Trận hải chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974
Từ khoá: Trận hải chiến
Chủ quyền
Hoàng Sa
Năm 1974
Năm xuất bản: 2015
Tóm tắt: Bài viết đã mô tả lại trận chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/21
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Trận hải chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.pdfĐầy đủ206.95 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Trận hải chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 tóm tắt.pdfTóm tắt104.32 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.