Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/210
Nhan đề: Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Nguyễn, Bá Diến
Từ khoá: Chủ quyền biển đảo Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Tóm tắt: Đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, phân tích một số nội dung mới được trích dẫn trong các sách địa lý và bản đồ của Việt Nam để chứng minh nội dung này.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/210
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.