Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/211
Nhan đề: Quá trình xác lập và khai thác chủ quyền của các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trên vùng biển Tây Nam Bộ ( Từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX)
Tác giả: Nguyễn, Thế Trung
Từ khoá: Xác lập và khai thác chủ quyền của vương triều Nguyễn trên vùng biển Tây Nam Bộ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của vùng biển Tây Nam trong vịnh Thái Lan và việc vương triều Nguyễn xác lập chủ quyền tại đây. Đồng thời, trình bày thực trạng hoạt động khai thác quyền chủ quyền vùng biển dưới thời chúa Nguyễn.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/211
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.