Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/212
Nhan đề: Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên vùng biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Đinh, Kim Phúc
Từ khoá: Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên vùng biển Đông
Hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tạp chí Nguyên cứu và Phát triển
Tóm tắt: Giới thiệu chung về chủ quyền quốc gia Việt Nam thuộc vùng biển Đông. Đồng thời, phân tích các bằng chứng chứng minh chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/212
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.