Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/213
Nhan đề: Hoàng Sa, Trường Sa những trang sử được viết bằng máu
Tác giả: Nguyễn, Quang Ngọc
Từ khoá: Hoàng Sa- Trường Sa những trang sử được viết bằng máu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu những bằng chứng xác lập, thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ thế kỷ XVII. Đồng thời phân tích các hình thức thực thi chủ quyền trong thế kỷ XIX.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/213
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoàng Sa, Trường Sa những trang sử được viết bằng máu.pdfĐầy đủ379.93 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Hoàng Sa, Trường Sa Những trang sử được viết bằng máu.pdfTóm tắt101.75 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.