Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/214
Nhan đề: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - Di sản văn hóa dân gian đặc sản trên Đảo Lý Sơn
Tác giả: Trinh, Xuân Hạnh
Từ khoá: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Báo di sản văn hóa
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nguồn gốc của Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và một số vấn đề liên quan. Đồng thời, khẳng định về những bằng chứng lịch sử trong xác lập chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/214
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.