Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/215
Nhan đề: Một số bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Nguyễn, Hữu Chí
Từ khoá: Bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Tạp chí Tư tưởng Văn hóa
Tóm tắt: Phân tích tài liệu cổ nhất chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- " Toàn tập thiên nam tứ chí lộ đồ thư".
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/215
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.