Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/216
Nhan đề: Một số tài liệu Hán Nôm viết về Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
Tác giả: Trịnh, Khắc Mạnh
Từ khoá: Tài liệu Hán Nôm về Hoàng Sa và Trường Sa
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tạp chí Hán Nôm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về các tài liệu Hán Nôm từ thời Lê Gia Tông chứng minh chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/216
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.