Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/217
Nhan đề: Những chuyến đi khảo sát quần đảo Hoàng Sa thời Nguyễn của người Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm
Tác giả: Trịnh, Khắc Mạnh
Từ khoá: Chuyến đi khảo sát quần đảo Hoàng Sa thời Nguyễn qua tư liệu Hán Nôm
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Hán Nôm
Tóm tắt: Giới thiệu những ghi chép trong sử sách thời Nguyễn và văn bản pháp quy thời kỳ đó. Đồng thời, đưa ra nhận xét về các tài liệu trên.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/217
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.