Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/219
Nhan đề: Phản bác những luận điểm của Trung Quốc về chủ quyền tại Tây Sa ( Hoàng Sa), Nam Sa( Trường Sa) và Biển Đông
Tác giả: Hân, Nguyên Nguyễn Nhã
Từ khoá: Phản bác luận điểm của Trung Quốc về chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Đưa ra cơ sở lý luận phản bác lại luận điểm của Trung Quốc đưa ra về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và tại vùng biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/219
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.