Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/222
Nhan đề: Tờ chân bản thời Bảo Đại khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
Tác giả: Phan, Thuận Anh
Từ khoá: Tờ châu bản thời Bảo Đại khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu về tờ châu bảo thời Bảo Đại khẳng định chủ quyền Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/222
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.