Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/224
Nhan đề: Tranh chấp Biển Đông Nam Á: đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế
Tác giả: Vũ, Quang Việt
Từ khoá: Tranh chấp biển đông
Giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và pháp luật quốc tế
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu và thảo luận
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát bối cảnh bờ biển Đông Nam Á và các nước có liên quan. Đồng thời, phân tích các chính sách và đề xuất giải pháp hòa bình, công lý.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/224
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.