Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/228
Nhan đề: Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển quốc tế
Tác giả: Liên Hiệp Quốc
Từ khoá: Công ước Luật biển
Năm xuất bản: 1982
Nhà xuất bản: www.dangcongsan.vn
Tóm tắt: Giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của Công ước Luật biển quốc tế và các hội nghị Liên Hiệp Quốc về Luật biển. Đồng thời, phân tích cách hiểu và các quy định về từng hải phận.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/228
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển quốc tế.pdfĐầy đủ305.38 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần mở đầu.pdfĐầy đủ125.37 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần II.pdfĐầy đủ174.11 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần III.pdfĐầy đủ165.61 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần IV.pdfĐầy đủ164.18 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần V.pdfĐầy đủ217.53 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần VI.pdfĐầy đủ164.05 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần VII.pdfĐầy đủ215.04 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần VIII.pdfĐầy đủ116.71 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần IX.pdfĐầy đủ126.1 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần X.pdfĐầy đủ150.58 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần XI.pdfĐầy đủ358.51 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần XII.pdfĐầy đủ265.93 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần XIII.pdfĐầy đủ193.15 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần XIV.pdfĐầy đủ165.21 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần XV.pdfĐầy đủ198.82 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần XVI.pdfĐầy đủ135.03 kBAdobe PDFXem/Mở
Phần XVII.pdfĐầy đủ176.29 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục I.pdfĐầy đủ132.99 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục II.pdfĐầy đủ150.63 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục III.pdfĐầy đủ287.41 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục IV.pdfĐầy đủ192.28 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục V.pdfĐầy đủ154.71 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục VI.pdfĐầy đủ195.74 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục VII.pdfĐầy đủ154.31 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục VIII.pdfĐầy đủ150.07 kBAdobe PDFXem/Mở
Phụ lục IX.pdfĐầy đủ158.16 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.