Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/232
Nhan đề: Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ
Từ khoá: Lịch sử
Phú Quốc
Tài liệu lưu trữ
Năm xuất bản: 2012
Tóm tắt: Cuốc sách chủ yếu là những tư liệu của chính quyền thực dân Pháp và tư liệu của chính quyền Mĩ - ngụy, cung cấp thông tin, tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển cũng như truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của Phú Quốc trong giai đoạn thế kỷ XVII đến năm 1975.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/232
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ.pdfĐầy đủ20.9 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.