Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/28
Nhan đề: Triều đình Nhà Nguyễn phát triển thủy quân để bảo vệ biển đảo
Từ khoá: Triều đình Nhà Nguyễn
Phát triển thủy quân
Bảo vệ biển đảo
Năm xuất bản: 2015
Tóm tắt: Bài viết bao gồm 3 trang giới thiệu về việc phát triển thủy quân của Triều đinh Nguyễn để bảo vệ biển đảo cùng các tuyến phòng thủ bờ biển được thiết lập dọc theo chiều dài đất nước. Với việc coi trọng phát triển lực lượng thủy quân, triều đình thời Nguyễn đã có được một lực lượng thủy quân đủ mạnh để thực hiện những chuyến hải trình đi khai thác, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/28
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.