Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/30
Nhan đề: GS. Hoàng Xuân Hãn với Khảo cứu Quần đảo Hoàng Sa
Tác giả: Lê, Tiến Dũng
Từ khoá: GS. Hoàng Xuân Hãn với Khảo cứu Quần đảo Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí tia sáng
Tóm tắt: Trình bày phần khảo cứu Quần đảo Hoàng Sa của GS. Hoàng Xuân Hãn nhằm góp thêm tiếng nói khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Đồng thời, đưa ra những bằng chứng nhằm chứng minh cho chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng với đó là những sử liệu Tây phương từ thời Pháp thuộc của Thái Văn Kiểm, những sử liệu chữ Hán minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều thế kỷ của Hãn Nguyên.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/30
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GS. Hoàng Xuân Hãn với Khảo cứu Quần đảo Hoàng Sa tóm tắt.pdfTóm tắt97.8 kBAdobe PDFXem/Mở
GS. Hoàng Xuân Hãn với Khảo cứu Quần đảo Hoàng Sa.pdfĐầy đủ97.57 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.