Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/33
Nhan đề: Vị trí chiến lược của biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông
Tác giả: Mai, Hoa
Từ khoá: Vị trí chiến lược
Biển Đông
Chủ quyền
Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Online
Tóm tắt: Bài viết đưa ra những phân tích về vị trí chiến lược của biển Đông về mặt địa lý, giao thông vận tải, tài nguyên thiên nhiên, an ninh quốc phòng, pháp lý. Bên cạnh đó, cũng đề cập đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/33
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.