Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/36
Nhan đề: Việt Nam và an ninh biển
Từ khoá: Việt Nam
An ninh biển
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về chính sách cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh biển của Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/36
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Việt Nam và an ninh biển.pdfĐầy đủ162.37 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Việt Nam và an ninh biển tóm tắt.pdfTóm tắt94.7 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.