Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/37
Nhan đề: Vua Minh Mạng cho xây pháo đài Hổ Cơ ở cửa biển Thị Nại
Từ khoá: Vua Minh Mạng
Pháo đài Hổ Cơ
Cửa biển Thị Nại
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về các tài liệu trong đó có ghi chép lại việc vua Minh Mạng cho xây pháo đài Hổ Cơ ở cửa biển Thị Nại.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/37
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vua Minh Mạng cho xây pháo đài Hổ Cơ ở cửa biển Thị Nại.pdfĐầy đủ194.17 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Vua Minh Mạng cho xây pháo đài Hổ Cơ ở cửa biển Thị Nại tóm tắt.pdfTóm tắt95.52 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.