Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/39
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorHồ, Bạch Thảo-
dc.date.accessioned2015-06-24T04:59:32Z-
dc.date.available2015-06-24T04:59:32Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/39-
dc.description.abstractBài viết đưa ra các lập luận, bằng chứng phản biện lại ý kiến của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến biển Đông được đề cập trong tác phẩm Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hối Biên. Cùng những minh chứng rõ ràng phản biện lại các lập luận của nhà nghiên cứu người nước ngoài về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến biển Đông để bạn đọc có thể hiểu thấu đáo hơn.vi
dc.language.isoothervi
dc.publisherTạp chí thời đại mớivi
dc.subjectNgã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hối Biênvi
dc.subjectHàn Chấn Hoavi
dc.subjectBiển Đôngvi
dc.subjectSử địa cổvi
dc.titlePhản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến biển Ðông được đề cập trong tác phẩm Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biênvi
dc.typeThesisvi
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.