Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/43
Nhan đề: Hải tặc ở Quảng Ngãi dưới thời Nguyễn
Tác giả: Cao, Chư
Từ khoá: Hải tặc ở Quảng Ngãi
Thời Nguyễn
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các tài liệu đề cập đến tình hình hải tặc ở Quảng Ngãi dưới thời Nguyễn và phân tích đặc điểm, nhận xét về nạn cướp biển hoành hành trong thời kỳ đó.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/43
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hải tặc ở Quảng Ngãi dưới thời Nguyễn tóm tắt.pdfTóm tắt99.22 kBAdobe PDFXem/Mở
Hải tặc ở Quảng Ngãi dưới thời Nguyễn.pdfĐầy đủ134.59 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.