Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/47
Nhan đề: Văn hóa biển Việt Nam
Tác giả: Phạm, Xuân Hoàng
Từ khoá: Văn hóa biển đảo
Biển Việt nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
Tóm tắt: Bài viết viết về văn hóa biển Việt Nam ở cả phương diện vật chất và phương diện tinh thần. Truyền thống văn hóa biển ở Việt Nam đa dạng và phong phú với nhiều loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể, thể hiện trong nghề đi biển, giao thương biển, tổ chức xã hội, lễ hội, tập tục, truyền thống chống ngoại xâm của cư dân ven biển...Đặt ra nhiệm vụ cho từng công dân Việt Nam phải giữ gìn, xây dựng và phát huy văn hóa biển của dân tộc.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/47
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Văn hóa biển Việt Nam.pdfĐầy đủ120.25 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Văn hóa biển Việt Nam tóm tắt.pdfTóm tắt92.53 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.