Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/52
Nhan đề: Quyết định 80/2008/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Hợp tác quốc tế
Biển
Năm xuất bản: 2008
Tóm tắt: Phê duyệt đề án "Hợp tác quốc tế biển đến 2020".
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/52
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Đề án hợp tác quốc tế về biển đến 2020.pdfĐầy đủ187.66 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.