Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/53
Nhan đề: Quyết định 1807/QĐ-UBND
Tác giả: Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa
Từ khoá: Phát triển y tế biển
Biển đảo
Tỉnh Khánh Hòa
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Phê duyệt kế hoạch triển khai đề án phát triển y tế biển, đảo tỉnh Khánh Hòa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/53
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 1807 QĐ-UBND.pdf148.04 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.