Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/54
Nhan đề: Thông báo 157/TB-VPCP
Tác giả: Văn phòng Chính phủ
Từ khoá: Tiềm năng
Sa khoáng titan-zircon
Tầng cát đỏ
Ninh Thuận
Bình Thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kiểm tra thực hiện đề án "Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng Titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu".
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/54
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu.pdfĐầy đủ104.52 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.