Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/55
Nhan đề: Luật 18/2012/QH13
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Biển
Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Tóm tắt: Biển Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/55
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Luật biển đảo 2012.pdfĐầy đủ184.24 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.