Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/56
Nhan đề: Nghị định 128/2013/NĐ-CP
Tác giả: Chính phủ
Từ khoá: Tài sản chìm đắm trên biển
Vùng nước
Cảng biển
Cảng biển Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước, cảng biển và vùng biển Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/56
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghị định 128 2013 NĐ-CP.pdf254.55 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.