Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/57
Nhan đề: Luật 06/2003/QH11
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Biên giới
Quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Tóm tắt: Luật của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về luật biên giới Quốc gia.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/57
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Luật Biên giới Quốc gia.pdfĐầy đủ189.79 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.