Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/58
Nhan đề: Nghị định 140/2004/NĐ-CP
Tác giả: Chính phủ
Từ khoá: Luật Biên giới Quốc Gia
Năm xuất bản: 2004
Tóm tắt: Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/58
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghị định 140 2004 NĐ-CP.pdf142.02 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.