Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/60
Nhan đề: Nghị định 25/2009/NĐ-CP
Tác giả: Chính phủ
Từ khoá: Môi trường biển
Hải đảo
Năm xuất bản: 2009
Tóm tắt: Nghị định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/60
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghị định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.pdfĐầy đủ425.74 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.