Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/63
Nhan đề: Quyết định 317/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Phát triển y tế biển, đảo
Dân sinh trên đảo
sức khỏe
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Phê duyệt Đề án Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/63
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 317 QĐ-TTg.pdf657.83 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.